Uddrag fra artiklen “Tyskerne i Sæby 1864 (Efter ældre Folks Erindring)”

Tirsdagen den 12. Juli 1864 Eftermiddag kl. 3 ankom Tyskerne til Sæby: de kom som Sejerherrer, der var Taft og Slag ved deres Indmarch i Byen, saa Ruderne i Byens Vinduer klirrede. Kort forinden var vore egne Tropper dragne flygtende gennem Byen ad Frederikshavn til; de saa modfaldne ud, men det der tog sig mest bedrøveligt ud, var Ambulancetoget med de saarede Soldater fra den sørgelige bekendte Fægtning ved Lundby krat, syd for Aalborg.

De saarede laa paa Halm i Bøndervogne, og Blodet dryppede ned gennem enkelte af Vognene; en af Soldaterne havde et Bind om Ansigtet, en Geværkugle havde strejfet Kinderne og borttaget Kæsen [Der menes nok “Kæben”]: “det var en sølle Handel at se disse Stakler”, siger Folk. Toget anførtes af en Underofficer Lautenborn, der i sin Tid sammen med gamle Malermester Brøndum af Sæby havde været Tambur, og her mødtes efter flere Aars Forløb de to gamle Venner, og det var rørende at se dem i Gensyns-Glæde falde hinanden om Halsen.

Vore Soldater drog skyndsomt gennem Byen til Frederikshavn, hvor de blev udskibet til København. Dette kunde imidlertid ikke ske hurtigt nok, hvorfor en Del maatte nøjes med en foreløbig Udskibning til Hirtsholmene, hvor de saa senere afhentedes. Nogle Dragoner var ogsaa bleven landsat her. Og en ad disse blev gode Venner med en af Øens Piger, hvilket Forhold fik et Barn til Følge. Pigens Fader spurgte da om, hvem Barnets Fader var, og hertil svarede Pigen: “to di va da ham Jens, dæ red paa dæj rød’ Hest”. Pigen tjente siden i Sæby.

[resten af teksten er udeladt, da den ikke omhandler Lundby]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: