Uddrag af den danske hærs eksercersreglement, 1863. Om angreb med bajonet:

§ 42
Angreb med Bajonetten.

Naar der under Fremrykning i almindelig Marche commanderes:

Til Angreb!
Geværet i høire … Haand!
udføres dette Geværgreb som i § 10 foreskrevet;
Bajonetten paasættes, hvis dette ikke tidligere er skeet, og der rykkes frem i en noget hurtigere Cadence. I en passende Afstand fra Fjenden gaaes paa Commandoen ”Giv Agt”, ”Løb” over til et velsluttet og ordnet Løb.

Viger Fjenden, commanderes, saasnart et passende Punkt er naaet:
* … Holdt!
Til … Skydning!
* … Færdig!
hvorpaa der afgives Afdelings- eller Rodeild. Geværerne bringes ved denne Leilighed ude videre hen i Færdigstillingen fra den Stilling, hvori de ere.

Beholder Fjenden derimod sin Stilling, commanderes, naar Anledning dertil er forhaanden:
Fæld … Geværet!
hvilket kun udføres af forreste Gelled.

Der raabes ikke Hurra under Angrebet, med mindre den Commanderende giver Signalet dertil, hvilket i hvert Tilfælde ikke bør skee for tidligt, da det ellers let vilde forfeile sin Virkning.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: