Indstilling fra 1ste Infanteri Regiment til Det Nørrejydske Corps

Til
Det nørrejydske Corps.

Endskjøndt hele det 5te Compagni i Fægtningen ved Lundby d. 3die Juli d. A. udviste en høi Grad af Mod og Dødsforagt, troer Regimentet dog særlig at burde fremhæve Efterfølgende, der ifølge Foresattes og Kammeraters enstemmige Vidnesbyrd i fortrinlig Grad have lagt disse Egenskaber for Dagen:
Secondlieutenant i Krigsreserven C.F. Künitzen
Korporal No. 255 P. Olsen og Underkorporal No. 212 H.P. Nielsen, som begge faldt under Kampen.
Underkorporal No. 152 R.C.F. Andersen og Menig No. 253 J.S. Gylcke, der tidligere saavel ved Over Selk som ved Sankelmark have udviist stort Mod og Besindighed under Fjendens Ild. Begge ere saarede. Andersen tillige fangen.
Menig No. 362 A.P. Larsen
,, 568 H. Petersen / saaret og fangen /
Underkorporal No. 303 J.P. Grauleff.
Menig No. 175 J.P. Johansen.
,, 249 C. Nielsen.
De svenske Frivillige:
Menig No. 579 N. Johansen
Underkorporal No. 608 O. Boldt og Menig No. 598 E. Ecstrøm, der samtlige bleve saarede.
Idet Regimentet saaledes opfylder en kjær Pligt ved hæderligen at omtale fornævnte af dets Undergivne, som ved deres udmærkede Forhold ligeoverfor Fjenden have hævdet Regimentets gode Navn og foregaaet deres Kammerater med et følgeværdigt Exempel, udbeder det sig tjenstærbødigst det ærede Corp´s Bistand til at forskaffe de Vedkommende fortjent Anerkjendelse.

J.D. Høst.
Major p.t. Regiments Commandeur.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: