Fortegnelse over saarede Danske paa Lazareth i Hobro efter Lundby Historien – Hobro d.12 Aug. 1864. Af Petrus Hammershøj (lærer og organist)

Fortegnelse over saarede Danske paa Lazareth i Hobro efter Lundby Historien.
NB. 13 Danske saarede bleve førte til Randers og 24 Usaarede til Prøisen, hvilket skete Dagen efter, d. 4 Juli:
1. Capit. Hammerich, Kjøbenhavn, saaret i høire Underarm, Helbredet.

2. Prm. Lt. Betzholz, Sverrig, Haardt saaret i begge Arme, Lungebetændelse, Død d. 28. Juli

3. Soldat Rasmus Madsen, No. 364, Qverndrup, Fyen, Haardt saaret gjennem høire Haand, og af samme Kugle høire Lunge, Død d. 12 Juli.

4. Soldat Niels Petersen, No. 131, Oppe Sundby, Sjælland, Haardt saaret i Højre Been, amputeret paa høire Laar, farligt. Endnu paa Hobro Lazareth tistanden farlig. (død d. 17. August)

5. Undercp. Hamman, No. 568, Kjøbenhavn, Saaret i venstre Haand og i venstre Overarm. Saavidt helbredet ført til Aarhus.

6. Corporal Petersen, No. 436, Kjøbenhavn, Saaret i venstre Knæ og i høire Fod, amputeret 10 Dage efter. Døde under Amputationen d. 14 Juli. (Rasmus Petersen, Buddinge)

7. Soldat Niels Larsen, No. 573, Sæby pr. Roeskilde, Haardt saaret i høire Laar og Side. Døde d. 21 Juli. (Niels Larsen nr. 630?, Søby? død 21.juli)

8. Soldat Ole Johansen, No. 210, Slagelse Egnen, Saaret i høire Underarm. Saavidt helbredet ført til Aaarhus.

9. Soldat Laurs. W. Ryberg, No. 38, Kjøbenhavn, Haardt saaret i høire Laar. Død d. 28. Juli.

10. Soldat Rasmus Christensen, No. 264, Hornstrup v. Weile, Haardt saaret i venstre Bagdeel, venstre Fod lam. Forhaabentlig i Bedring.

11. Soldat Johan Ritzmann, No. 581, Kjøbenhavn, Haardt saaret i venstre Laar. Tilstanden farlig men ikke uden Haab.

12. Soldat Niels Nielsen, No. 637, Ørsted pr. Roeskilde, Haardt saaret gjennem Venstre Lunge. Tvivlsom skjønt bedre. (død d. 18. Oktober)

13a. Soldat Johan Henrik Rasmussen ?. og
13b. Bernhard Kuhlmann, No. 635, Kjøbenhavn, Haardt saaret i Underlivet og død første Nat efter denne sørgelige Fægtning. (Julius Adam Bernhardt Kuhlmann død d. 4. juli)

I Hobro Kirkebog er Navnet ved 13a indført, men paa Grund af Forespørgsel fra Kjøbenhavn har Undertegnede, der stadig har besøgt det Danske Lazareth, først den 10 Aug. forespurgt Capt. Hammerich og de øvrige Saarede og derved er det bleven temmelig sandsynligt, at den første her døde Soldat efter Lundby Fægtningen er 13b. For at erholde Vished har jeg henvendt mig til Lazareth Intendanturen, som paa den Tid var her i Hobro, men som nu skal have Station i Randers, men der er efter den ene Dags Forløb endnu intet Svar indløbet. Sandsynligviis maa Obersten for 1. Regiment kunne oplyse om der før Lundby Fægt. Var en Joh. Henr. Rasmussen ved dettes 2det eller 5te Compagni, af hvilke alle de hertil bragte saarede ere – Den Underretning som jeg herom imødeseer, vil blive sendt til Kjøbenhavn til Kuhlmanns Familie, Nørregade 45, 4 Sal, Hrr. Overlæge Petersen hersteds har ogsaa sagt mig, at den døde danske Soldat var Kühlmann, saavidt han kunde erindre.

Hobro d.12 Aug. 1864.
Petrus Hammershøj
Lærer og Organist.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: