Brev til Krigsministeriet fra General Steinmann (dateret 25. juli 1864)

Til
Krigsministeriet.

Under Henviisning til sin Skrivelse af 16de d. M., ved hvilken man oversendte Krigsministeriet Oberstlieutenant Becks Rapport over Affairen ved Lundby den 3die d. M., undlader Overcommandoen ikke at tilstille Ministeriet den medfølgende af 2den Division hertil fremsendte Indstilling fra 1ste Infanteri Regiment, i hvilken regimentet fremhæver de Individer, som ved den nævnte Leilighed særlig have udmærket sig.

Armeens Overcommando.
Hovedqvarteer, Roerslev pr. Feltpost No. 1, den 25de Juli 1864.
Steinmann.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: