Brev til Det Kongelige Amthuus i Randers fra Pedersen Distriktslæge (Hobro d. 15-8-64)

Til
Det Kongelige Amthuus i Randers.

Jeg undlader ikke tjenstligt at tilmelde det ærede Amtshuus, at den preussiske Overlæge Chalons officielt har overleveret og overgivet i min Varetægt de 4 saarede danske Soldater, der efter Lundbyaffairen som Fangne indbragtes her til Hobro tilligemed flere Andre. Jeg har modtaget dem den 10 dennes.
Da de ere meget haardt saarede og alle i en mere eller mindre farlig Tilstand kunne de ikke flyttes men henligge fremdeles i et leiet Locale hos Gjæstgiver M. Møller i Skibsgaden. De ere alle af
1. Regiments 5 Compagni, nemlig:
Sophus Ritzmann No. 581, venstre Laar knust, farlig
Niels Petersen No. 131, Skudsaar i høire Laar amputeret den 5te Juli, Tilstanden meget Stab.
Niels Nielsen No. 637, Skudsaar gjennem venstre Lunge, farlig Tilstand.
Rasmus Christensen No. 264, Skudsaar i venstre Laar med beskadigelse af Benet Tilstanden betænkelig.
Hobro d. 15-8-64
Ærbødigst
Pedersen Distriktslæge.

Reklamer
 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: