Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Tirsdagen den 16de August

Atter har Døden bortkaldt et af Offrene for Lundby-Affairen, idet den svenske Frivillige Eckstrøm, som blev haardtsaaret i Træfningen og førtes til Lazarethet i Nørresundby, hvor han siden har henligget, inat er faldet til evig Hvile.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: