Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Søndagen den 17de Juli.

I Onsdags Morges er atter en af de i Lundbybegivenheden saarede Danske, som henlaae paa Feltlazarethet i Hobro, afgaaet ved Døden, nemlig efter Byens Av., Menig Nr. 364 Rasmus Madsen Qvendrup af Fyen. Han Begravelse skulde finde Sted i Torsdags Morges.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: