Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Onsdagen den 6te Juli

Under stor Deeltagelse og Mangfoldighed af Krandse jordedes idag de herværende Meniges Liig. Efter en kort Bøn i Kirken talte Stiftsprovsten smukt ved Graven og dvælede i sit Tilbageblik især ved de faldne Troppers Deelagtighed i det slesvigske Feldtog samt mindede om Dagen, Danmarks 6te Juli ved Fredericia, og Tidens Omverlind. Trende Geværsalver affyredes som Afskedshilsen over Graven.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: