Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Onsdagen den 28de September

Igaar Eftermiddags Kl. 4½ samledes i Capellet paa Almenkirkegaarden et meget talrigt Følge af alle Samfundsklasser, for at ledsage Liüten. Pehr Johan Conrad Betzholzs Kiste til Fartøjet, som skal føre den til den Afdødes Hjemstavn. Efter at den ældre Sangforening havde afsunget Choralen ”Aldrig er jeg uden Waade”, satte det højtidelige Sørgetog sig i Bevægelse, med 12 sørgeklædte Damer i Spidsen, igjennem de blomsterstrøede Gader, fra hvis fleste Huse Dannebroge vaiede, til Budolfi Kirkem hvor Stiftsprovst Glahn med hjertelige og gribende Ord skildrede den Afdødes Fortjenester af den Sag, for hvilken han havde offret Livet. Toget gik derpaa over Gammel- og Nytorv og ad Slotsgaarden til Nyhavn, hvor den svenske Slup, ”Amandus”, smukt prydet med Flag og oplyst ved 12 Fakler, laae færdig til at modtage Kisten og hvor Sangforeningen bragte følgende Farvel:

Din Sjæl var saa fuld
af Kjærligheds Trang,
vi hørte dens Guld
i Ordene klang:
Du længtes saa ømt
mod ”mamma min mor”
drag bort i Fred
til hjemlige Jord!

Saa drag over Hav,
Du trofaste Wen!
Tak for Sverrig, som gav
Dit Hjerte os hen!
Farvel i vor Sang
nu toner fra Sjæl!
– Gud signe Din Gang
til Gry gjemmen Qvæld!

Efter at svensk-norsk Consul Sødring paa den Afdødes Vegne havd afsagt Tak for den Deeltagelse, der var viist den hensovede, skiltes Følget ad, dybt bevæget af hele Handlingens høitidelige Præg.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: