Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Onsdagen den 10de August.

Den afd. Lieutenant Betzholtz i Affairen ved Lundby baarne Kaarde tilfaldt som Krigsbytte Capitain v. Schlutterbach, der commanderede den preussiske Styrke i Træfningen. Da B.’s Slægninge og mange Venner havde udtalt det Ønske, at navnte Kaarde, som skal være en Gave af Kongen af Sverrig til den Afdøde, maatte pryde hans Kiste, blev der stillet Anmodning derom til Capit. v. Schlutterbach, som ogsaa beredvilligt har indrømmet dette Ønske og selv i dag paa en for den tappre Afdøde hædrende Maade har nedlagt Kaarden paa hans Kiste.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: