Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Mandagen den 8de August.

Liget af den paa Lazareth i Hobro afdøde svenske Prlten. Betzholtz ankom hertil i Formiddags for over Frederikshavn at føres til hans Hjemstavn. Kbmd. R. Brasch af Hobro ledsagede Liget, som ved Kirkegaarden modtoges af endeel af Byens Borgere og den herværende ældre Sangforening. Den smukt decorerede Kiste, hvorpaa man desværre savnede den brave Tappres Kaarde, bares under Psalmesang til Capellet, hvorfra det svensk-norske Flag vaiede og hvor Sangforeningen atter udførte en smuk Sørgemelodi. Som vi erfare havde Gen. v. Falckenstein medgivet Transporten en Skrivelse, hvori det heed, at Liget uhindret skulde passere, uden dog, hvor Militair var tilstede, at turde vises nogen som helst militair Hohneur. Sikkert vil Honneuren i den tappre Faldnes Hjemstavn blive saameget rigeligere.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: