Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Mandagen den 4de Juli.

Af Offrerne ved den beklagelige Begivenhed i Lundby igaar ere af 1ste Regiment døde: 2det Comp. Heinze, Glaspuster her af Byen (død af Skudsaar i Brystet); 5te Comp. Nr. 310, Petersen, 590 Jørgensen, 529 Mathiesen, 454 Sørensen (Alle af Skudsaar i Hovedet), 565 J. P. Henriksen (af Skudsaar i Brystet), 212 Undercorp. Nielsen (Skudsaar i høire Side af Hovedet), 239 Christensen (af Skudsaar i Hovedet), en Menig, som bar en Guldring med Bogstaverne M.C.L. og hvis Skjorte var mærkt L.S. ligesom der hos ham findes et Brev til Lars Søberg, som antages for hans Navn. Han var død af Skudsaar i Hovedet.

Følgende ere de Saarede, som kom hertil og igaar bragtes til Frederikshavn, Alle af 5te Comp.: Corp. Thomsen (igaar nævnt), Undercorporalerne 519 Schwartz, Streifskud i venstre knæ, Inf., 343 G. N. Juul, Skudsaar i høire Laar, og 157 H. Nielsen, Streifskud i Kinden. Menige 597 J. W. Johansen, Skud i høire Fod; 614 H. E. Neumann Streifskud i venstre Been; 439 Chr. Andersen, Skuds. i høire Skulder; 448 P. L. Holmm Skuds. i venstre Haand; 572 J. Tønnesen,
Skuds. i venstre Laar; 584 Sophus Schultz, Skuds. i høire Been; 604 A. Lassen, Skuds. i høire Laar; 254 Gylcke, Skuds. i begge Fødderne; 128 Jacobsen, Skuds. i venstre Underarm uden Brud, mindre let; 612 L. Jensen Skuds. i høire Skulder, mindre let; 582 Søren Nielsen, Skuds. i høire Tommelfinger, yderste Led borttaget, mindre haardt, 587 And. Nielsen, Skuds. fra den ene Skulder til den anden; 189 Carl Fred Schnell, Skuds. i venstre Fod; 608 Otto Boldt (Svensk), Skuds. i høire Hofte; 149 Anton Carl de Friis, Skuds. i høire Kind, let; 626 Hans Rasmussen, Skuds. i venstre Overarm; 182 Carl Henr. Christensen, Streifskud i Siden; 591 Jørg. Rasmussen, Streifskud i venstre Skulder og venstre Haand; 306 Fred. Brinck Lassen. Streifskud, let saaret i Foden; 586 Hans Chr. Jørgensen, Skuds. i Armen, Streifskud i Haanden; 559 Tys. Svendsen, Skuds. i Læggen; 263 Hans Peter Christensen, let saaret.

Iblandt de saarede Menige, og som ogsaa er bragt til Frederikshavn, er Grev Fred. Ferd. Moltke-Hvidtfeldt her af Egnen, der faa Dage forinden var indtraadt som Frivillig, efter at have deeltaget i forrige Krig. Han er saaret af Streifskud i Hovedet. Af Saarede ere endnu i Nørresundby Lieutenant Grave, der, som igaar nævnt, erholdt Skudsaar igjennem Kinderne og er stærkt saaret, men er idag dog heldigviis noget i Bedring. Endvidere 598 svensk Frivillig Emil Esktröm, som er meget stærkt saaret af Skudsaar i Baghovedet. Han er ogsaa idag meget lidende.

Den igaar ommeldte Feldtvagt blev tagen ved den sydøstlige Ende af Sohngaardsholms Mark, kun en halv Miilsvei her fra Byen. Fjenden var kommen der med 50 Husarer og Infanteriet kjørende paa Vogne. Da Husarerne vare komne i Engagement med Feldtvagten, kom Infanteriet, som havde skjult sig bag Hedegaardene, frem og fuldførte Angrebet. Infanteriet kastede sig derpaa atter paa Vognene med Fangerne og kjørte saa hurtigt bort, at disses Geværer bleve efterladte og 8 af dem fandtes i en Rugmark.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: