Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Løverdagen den 30te Juli.

Fra paalidelig Kilde have vi erfaret, at den i Affairen ved Lundby saarede svenske Lieutenant Betzholtz i Torsdags er afgaaet ved Døden i Hobro, efter næsten 4 Ugers haarde Lidelser.

Den i samme Træfning faldne Handelsbetjent Jul. Adam Bernh. Kuhlmann af Kjøbenhavn, en Enkes eneste Søn, 29 Aar gl., er af Preusserne begravet i Hobro.

Reklamer
 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: