Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Løverdagen den 20de August.

Den i Nørresundby igaar jordede svenske Frivillige Robert Emil Ekstrøm kom til at hvile ved Siden af hans ligeledes i Lundbyaffairen faldne Ven, Cand. jur. Fridl. Sørensen. Begravelsen foregik fra Kirken, hvor Kisten, smukt prydet af kjærlige Hænder, var hensat foran Alteret; Choret var smagfuldt behængt med Dannebrogsfaner og Guirlander og ligesom Kirken belyst paa en høitidelig dæmpet Maade. Sørgefesten, der bar Præg af inderlig Deeltagelse for den vakkre unge Kriger, forskjønnedes ved flere af Aalborg ældre Sangforening udførte Choraler og Sange og især ved de hjertelige smukke Ord, som udtaltes i Kirken og ved Graven af Pastor Bøggild fra Aaby. Foran Kisten gik 14 hvidklædte unge Piger, strøende Blomster efter Baaren den Afdødes dybt nedbøiede Fader og ved hans Side en Soldat af 1ste Regiment. Graven, ved hvilken det svenske Flag og Dannebroge vaiede, var indvendigt beklædt med smukt Grønt og efter Jordspaakastelsen bedækkedes Kisten atter med utallige Krandse. Et fælleds Minde vil blive reist for begge de tappre Faldne.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: