Kildesamling

Militære rapporter, korrespondance og reglementer:

Udateret brev til Armeens Overkommando fra Oberstløjtnant Hans Charles Johannes Beck

Rapport til Armeens Overkommando fra Oberstløjtnant Beck (Dateret 12. juli 1864)

Brev til Krigsministeriet fra General Steinmann (dateret 25. juli 1864)

Indstilling fra 1ste Infanteri Regiment til Det Nørrejydske Corps

Rapport fra Kapt. Hammerich til Oberstløjtnant Beck – Odense d. 1ste Octbr. 1864.

Uddrag af den danske hærs eksercersreglement, 1863. Om angreb med bajonet


Soldaterbreve, dagbøger og erindringer mm.:

Brev fra menig Holger (Laage-)Petersen (dateret 4. juli 1864)

Uddrag af en dansk oversættelse af Unterofficier Heymanns erindringer om kampen ved Lundby (1865)

Svensk beretning om kampen ved Lundby (1865)

Brev fra F.C. Schiøtt til Hr. Oberst Tvermoes. Nyborg 12 Mai 1878.

Intendant Hartmanns beretning om kampen ved Lundby (1895)

Adjudant Albert Peter Carl Abrahams’ erindringer om kampen ved Lundby (ca. 1907)

Proclemation til 1. Regiments Soldater fra Oberstløjtnant Beck (1. Februar 1864)


Civiles breve, dagbøger og erindringer mm.:

Anders Nielsens erindringer om kampen ved Lundby (1939)

Anders Nielsens erindringer om kampen ved Lundby (ca. 1940)

Nanny Michelsen fra Hobro beretter om de danske såredes indtog i byen

Uddrag fra artiklen “Tyskerne i Sæby 1864 (Efter ældre Folks Erindring)” 

Lægers breve, dagbøger og erindringer mm.:

Fortegnelse over saarede Danske paa Lazareth i Hobro efter Lundby Historien – Hobro d.12 Aug. 1864. Af Petrus Hammershøj (lærer og organist)

Brev til Det Kongelige Amthuus i Randers fra Pedersen Distriktslæge (Hobro d. 15-8-64)


Avisartikler mm.:

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, årgang 1864:

Søndagen den 3die Juli.

Mandagen den 4de Juli.

Tirsdagen den 5te Juli.

Onsdagen den 6te Juli

Torsdagen den 7de Juli.

Fredagen den 8de Juli.

Mandagen den 11te Juli.

Tirsdagen den 12te Juli.

Onsdagen den 13de Juli.

Torsdagen den 14de Juli.

Løverdagen den 16de Juli.

Søndagen den 17de Juli.

Torsdagen den 21de Juli.

Løverdagen den 23de Juli.

Mandagen den 25de Juli.

Løverdagen den 30te Juli.

Mandagen den 8de August.

Onsdagen den 10de August.

Tirsdagen den 16de August

Fredagen den 19de August.

Løverdagen den 20de August.

Onsdagen den 28de September

Torsdagen den 20de October

Kirkelige optegnelser:

Notat i Gunderup Kirkeborg (1864)


Senere skildringer af kampen ved Lundby:

Uddrag af F.C. Schiøtts værk ”Affairen ved Lundby den 3die Juli 1864 – med et kaart over terrainet syd for Aalborg” (1877)

Uddrag fra Geoffrey Wawros artikel “An Army of Pigs”: The Technical, Social and Political Bases of Austrian Schock Tactics, 1859-1866.

Uddrag fra Dennis E. Showalters “Railroads and Rifles – Soldiers, technology and the Unification of Germany” (1975)

Comments
One Response to “Kildesamling”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] HjemHistorienKildesamlingAalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Fredagen den 8de Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Løverdagen den 30te Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Mandagen den 25de Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Mandagen den 8de August.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Onsdagen den 10de August.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Onsdagen den 13de Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Søndagen den 3die Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Tirsdagen den 12te Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 14de Juli.Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 7de Juli.Adjudant Albert Peter Carl Abrahams’ erindringer om kampen ved Lundby (ca. 1907)Anders Nielsens erindringer om kampen ved Lundby (1939)Brev fra F.C. Schiøtt til Hr. Oberst Tvermoes. Nyborg 12 Mai 1878.Brev fra menig Holger (Laage-)Petersen (dateret 4. juli 1864)Brev til Det Kongelige Amthuus i Randers fra Pedersen Distriktslæge (Hobro d. 15-8-64)Brev til Krigsministeriet fra General Steinmann (dateret 25. juli 1864)Fortegnelse over saarede Danske paa Lazareth i Hobro efter Lundby Historien – Hobro d.12 Aug. 1864. Af Petrus Hammershøj (lærer og organist)Indstilling fra 1ste Infanteri Regiment til Det Nørrejydske CorpsNanny Michelsen fra Hobro beretter om de danske såredes indtog i byenRapport fra Kapt. Hammerich til Oberstløjtnant Beck – Odense d. 1ste Octbr. 1864.Rapport til Armeens Overkommando fra Oberstløjtnant Beck (Dateret 12. juli 1864)Svensk beretning om kampen ved Lundby (1865)Udateret brev til Armeens Overkommando fra Oberstløjtnant Hans Charles Johannes BeckUddrag af F.C. Schiøtts værk ”Affairen ved Lundby den 3die Juli 1864 – med et kaart over terrainet syd for Aalborg” (1877)Uddrag fra Aalborgs Stiftstidende og Adresse-Avis 11. Juli 1864Uddrag fra Unterofficier Heymanns erindringer om kampen ved Lundby (1865)LundbyfondenUdstillingÅbningstiderBilledarkivSponsorer […] • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Soldater med fane

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

%d bloggers like this: